De inkomsten

De inkomsten komen voornamelijk van de leden en donateurs. Daarnaast leveren de diverse acties, waaronder een rommelmarkt, geld op. Heeft u verkoopbare spullen voor ons, dan komen wij die graag halen.

Bel Ron 06-22601828

Donateur worden, klik hier.

 

 

De uitgaven.

De kosten van het onderhoud van een monumentaal schip en het draaiende houden van de vereniging zijn hoog. Alleen een hellingbeurd kost al zo'n 6 duizen euro.

Wie ons kent en bijvoorbeeld een keer heeft mee gevaren weet dat het het allemaal meer dan waard is!